Đặt vé từ nay đến 17/9/2017

✈Khởi hành từ 1/3 – 21/11/2018

TPHCM ✈ Bangkok, Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru: 0 ĐỒNG

TPHCM ✈  Bali, Phuket, Tokyo, Sydney, Langkaw: 0 ĐỒNG

Giá giảm chưa bao gồm thuế phí.