Lịch khởi hành tour Singapore 2017 – 2018

Mã Tour: TNV- SIN
Giá Tour: 7,990,000 – 16,990,000 vnđ
Ngày khởi hành: đính kèm file
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm; 4 Ngày 3 đêm
Điểm Đi: Hồ Chí Minh
Điểm Đến:  Singapore

Lịch trình

Mã Tour

Tên Tour

Ngày , Giờ , Chuyến bay

Số Ngày

Giá Tour

Số Chỗ Còn Nhận

NNSGN191-117-3011173K-V-O Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 30/11/2017 08:553K556 4N3Đ 7,990,000 0
NNSGN191-117-3011173K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 30/11/2017 08:553K556 4N3Đ 7,990,000 9
NNSGN190-010-011217VJ-D-O Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 01/12/2017 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 3
NNSGN190-010-011217VJ-D Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 01/12/2017 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN193-118-0212173K-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 02/12/2017 08:553K556 4N3Đ 10,990,000 1
NNSGN194-021-031217VJ-V-O Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 03/12/2017 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 5
NNSGN194-021-031217VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 03/12/2017 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN193-117-061217VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 06/12/2017 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN193-119-0712173K-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 07/12/2017 08:553K556 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-119-071217SQ-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 07/12/2017 12:15SQ177 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN190-011-081217VJ-D Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 08/12/2017 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-120-0912173K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 09/12/2017 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN194-022-101217VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 10/12/2017 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN193-120-111217VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 11/12/2017 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN190-012-131217VJ-D Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 13/12/2017 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-120-141217SQ-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 14/12/2017 12:15SQ177 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN194-023-151217VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 15/12/2017 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN194-024-171217VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 17/12/2017 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN193-110-181217VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 18/12/2017 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-121-1912173K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 19/12/2017 08:553K556 4N3Đ 11,990,000 9
NNSGN190-013-201217VJ-D Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 20/12/2017 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-122-2112173K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 21/12/2017 08:553K556 4N3Đ 11,990,000 9
NNSGN194-025-221217VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 22/12/2017 12:55VJ813 3N2Đ 9,990,000 9
NNSGN191-123-2312173K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 23/12/2017 08:553K556 4N3Đ 11,990,000 9
NNSGN191-124-2412173K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 24/12/2017 08:553K556 4N3Đ 11,990,000 9
NNSGN194-026-241217VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 24/12/2017 12:55VJ813 3N2Đ 9,990,000 9
NNSGN193-122-251217VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 25/12/2017 12:55VJ813 4N3Đ 12,990,000 9
NNSGN193-123-261217VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 26/12/2017 12:55VJ813 4N3Đ 12,990,000 9
NNSGN193-124-271217VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 27/12/2017 12:55VJ813 4N3Đ 12,990,000 9
NNSGN193-121-281217SQ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – Tết Dương Lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 28/12/2017 12:15SQ177 4N3Đ 12,990,000 0
NNSGN193-125-281217VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – Tết Dương Lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 28/12/2017 12:55VJ813 4N3Đ 12,990,000 9
NNSGN191-125-2912173K-V Singapore (Một ngày tự do) – Tết Dương Lịch – (Tour Tiết Kiệm) 29/12/2017 08:553K556 4N3Đ 11,990,000 7
NNSGN193-126-291217VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – Tết Dương Lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 29/12/2017 09:00VJ811 4N3Đ 12,990,000 0
NNSGN191-126-3012173K-V Singapore (Một ngày tự do) – Tết Dương Lịch – (Tour Tiết Kiệm) 30/12/2017 08:553K556 4N3Đ 11,990,000 9
WTL2017-SINGAPORE TOUR CHỜ NĂM 2014 THỊ TRƯỜNG SINGAPORE 30/12/2017 12:30SQ173 3N2Đ 7,990,000 9
NNSGN193-127-301217VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – Tết Dương Lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 30/12/2017 12:55VJ813 4N3Đ 12,990,000 0
NNSGN193-128-311217VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – Tết Dương Lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 31/12/2017 09:00VJ811 4N3Đ 12,990,000 9
NNSGN193-082-010118VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 01/01/2018 12:55VJ813 4N3Đ 11,990,000 9
NNSGN194-001-050118VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 05/01/2018 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN193-083-100118VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 10/01/2018 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-012-1101183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 11/01/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN194-002-120118VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 12/01/2018 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN191-013-1301183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 13/01/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN191-014-1601183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 16/01/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN193-084-170118VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 17/01/2018 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-015-1801183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 18/01/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN194-003-190118VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 19/01/2018 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN191-016-2001183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 20/01/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN197-001-200118SQ-P Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 5 sao – (Tour Cao Cấp) 20/01/2018 12:15SQ177 4N3Đ 29,990,000 9
NNSGN193-085-240118VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 24/01/2018 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-017-2501183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 25/01/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN194-004-260118VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 26/01/2018 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN191-018-2701183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 27/01/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN193-086-310118VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 31/01/2018 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-019-0102183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 01/02/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN194-005-020218VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 02/02/2018 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN191-020-0302183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 03/02/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN191-021-0602183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 06/02/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN193-073-070218VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 07/02/2018 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-022-0802183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 08/02/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN194-006-090218VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 09/02/2018 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN191-023-1002183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 10/02/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN193-078-110218VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – 26 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 11/02/2018 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN193-080-140218VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – 29 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 14/02/2018 12:55VJ813 4N3Đ 16,490,000 9
NNSGN193-010-150218VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – 30 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 15/02/2018 12:55VJ813 4N3Đ 16,490,000 9
NNSGN190-007-1602183K-D Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – Mùng 01 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 16/02/2018 08:553K558 4N3Đ 16,490,000 9
NNSGN193-074-1602183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ ) – khách sạn 4 sao – Mùng 01 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 16/02/2018 08:553K556 4N3Đ 16,990,000 9
NNSGN191-066-1602183K-V Singapore (Một ngày tự do) – Mùng 01 Tết Âm lịch- (Tour Tiết Kiệm) 16/02/2018 08:553K556 4N3Đ 14,490,000 9
NNSGN191-069-160218SQ-V Singapore (Một ngày tự do) – Mùng 01 Tết Âm lịch- (Tour Tiết Kiệm) 16/02/2018 12:15SQ177 4N3Đ 16,990,000 9
NNSGN194-012-160218SQ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – Mùng 01 Tết Âm lịch – (Tour Tiết Kiệm) 16/02/2018 12:15SQ177 3N2Đ 14,990,000 9
NNSGN191-062-1602183K1-V Singapore (Một ngày tự do ) – Mùng 01 Tết Âm lịch- (Tour Tiết Kiệm) 16/02/2018 15:453K558 4N3Đ 15,990,000 9
NNSGN190-050-160218VN-D Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – Mùng 01 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 16/02/2018 16:20VN659 4N3Đ 16,990,000 9
NNSGN191-067-1702183K-V Singapore (Một ngày tự do) – Mùng 02 Tết Âm lịch – (Tour Tiết Kiệm) 17/02/2018 08:553K556 4N3Đ 14,490,000 9
NNSGN193-077-1702183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ ) – khách sạn 4 sao – Mùng 02 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 17/02/2018 08:553K556 4N3Đ 16,990,000 9
NNSGN191-070-170218SQ-V Singapore (Một ngày tự do) – Mùng 02 Tết Âm lịch – (Tour Tiết Kiệm) 17/02/2018 12:15SQ177 4N3Đ 16,990,000 9
NNSGN193-012-170218VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – Mùng 02 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 17/02/2018 12:55VJ813 4N3Đ 16,990,000 9
NNSGN190-041-170218VN-D Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – Mùng 02 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 17/02/2018 14:20VN655 4N3Đ 16,990,000 9
NNSGN190-008-1702183K-D Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – Mùng 02 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 17/02/2018 15:353K558 4N3Đ 16,490,000 9
NNSGN191-073-1702183K1-V Singapore (Một Ngày tự do) – Mùng 02 Tết Âm lịch- (Tour Tiết Kiệm) 17/02/2018 15:453K558 4N3Đ 15,990,000 9
NNSGN191-008-1802183K-V Singapore (Một ngày tự do) – Mùng 03 Tết Âm lịch- Tour Tiết Kiệm) 18/02/2018 08:553K556 4N3Đ 14,490,000 9
NNSGN193-076-1802183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ ) – khách sạn 4 sao – Mùng 03 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 18/02/2018 08:553K556 4N3Đ 16,990,000 9
NNSGN191-071-180218SQ-V Singapore (Một ngày tự do) – Mùng 03 Tết Âm lịch- (Tour Tiết Kiệm) 18/02/2018 12:15SQ177 4N3Đ 16,990,000 9
NNSGN193-013-180218VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – Mùng 03 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 18/02/2018 12:55VJ813 4N3Đ 16,990,000 9
NNSGN190-009-1802183K-D Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – Mùng 03 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 18/02/2018 15:353K558 4N3Đ 16,490,000 9
NNSGN191-010-1802183K1-V Singapore (Một ngày tự do) – Mùng 03 Tết Âm lịch – (Tour Tiết Kiệm) 18/02/2018 15:453K558 4N3Đ 15,990,000 9
NNSGN193-010-1902183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ ) – khách sạn 4 sao – Mùng 04 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 19/02/2018 08:553K556 4N3Đ 16,490,000 9
NNSGN191-009-1902183K-V Singapore (Một ngày tự do) – Mùng 04 Tết Âm lịch – (Tour Tiết Kiệm) 19/02/2018 08:553K556 4N3Đ 14,490,000 9
NNSGN191-010-190218SQ-V Singapore (Một ngày tự do) – Mùng 04 Tết Âm lịch- (Tour Tiết Kiệm) 19/02/2018 12:15SQ177 4N3Đ 15,990,000 9
NNSGN193-014-190218VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – Mùng 04 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 19/02/2018 12:55VJ813 4N3Đ 16,490,000 9
NNSGN190-042-190218VN-D Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – Mùng 04 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 19/02/2018 14:20VN655 4N3Đ 16,990,000 9
NNSGN191-072-1902183K1-V Singapore (Một ngày tự do) – Mùng 04 Tết Âm lịch – (Tour Tiết Kiệm) 19/02/2018 15:453K558 4N3Đ 14,990,000 9
NNSGN190-052-2002183K-D Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – Mùng 05 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 20/02/2018 08:553K556 4N3Đ 15,990,000 9
NNSGN193-079-2002183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ ) – khách sạn 4 sao – Mùng 05 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 20/02/2018 08:553K556 4N3Đ 16,490,000 9
NNSGN190-043-200218VN-D Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – Mùng 05 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 20/02/2018 14:20VN655 4N3Đ 16,990,000 9
NNSGN191-082-2002183K-V Singapore (Một ngày tự do) – Mùng 05 Tết Âm lịch- (Tour Tiết Kiệm) 20/02/2018 15:453K558 4N3Đ 14,990,000 9
NNSGN190-044-210218VN-D Singapore (1 ngày tự do) – Tham quan vườn chim Jurong & Thủy cung S.E.A Aquarium – khách sạn 4 sao – Mùng 06 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 21/02/2018 14:20VN655 4N3Đ 16,990,000 9
NNSGN193-007-220218VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – Mùng 07 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 22/02/2018 12:55VJ813 4N3Đ 14,990,000 9
NNSGN191-083-2402183K-V Singapore (Một ngày tự do) – Mùng 09 Tết Âm lịch- (Tour Tiết Kiệm) 24/02/2018 08:553K556 4N3Đ 13,990,000 9
NNSGN193-075-250218VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – Mùng 10 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 25/02/2018 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN193-010-2702183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 27/02/2018 08:553K556 4N3Đ 11,990,000 9
NNSGN193-081-280218VJ-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 28/02/2018 12:55VJ813 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN193-011-0103183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 01/03/2018 08:553K556 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN194-007-020318VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 02/03/2018 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN191-084-0303183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 03/03/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN191-074-040318VJ-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 04/03/2018 12:55VJ813 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN191-075-070318VJ-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 07/03/2018 12:55VJ813 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN194-008-090318VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 09/03/2018 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN191-085-1003183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 10/03/2018 08:553K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN191-076-110318VJ-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 11/03/2018 12:55VJ813 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN191-077-140318VJ-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 14/03/2018 12:55VJ813 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN193-012-1503183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 15/03/2018 08:553K556 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN194-009-160318VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 16/03/2018 12:55VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN191-078-180318VJ-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 18/03/2018 12:55 VJ813 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN191-015-2003183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 20/03/2018 08:55 3K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN191-079-210318VJ-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 21/03/2018 12:55 VJ813 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN193-013-2203183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 22/03/2018 08:55 3K556 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN194-010-230318VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 23/03/2018 12:55 VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN191-016-2403183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 24/03/2018 08:55 3K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN197-002-240318SQ-P Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 5 sao – (Tour Cao Cấp) 24/03/2018 12:15 SQ177 4N3Đ 29,990,000 9
NNSGN191-080-250318VJ-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 25/03/2018 12:55 VJ813 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN191-081-280318VJ-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 28/03/2018 12:55 VJ813 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN193-014-2903183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 29/03/2018 08:55 3K556 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN194-011-300318VJ-V Singapore 3 ngày 2 đêm – (Tour Tiết Kiệm) 30/03/2018 12:55 VJ813 3N2Đ 8,990,000 9
NNSGN193-015-0504183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 05/04/2018 08:55 3K556 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-017-0704183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 07/04/2018 08:55 3K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN193-016-1204183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 12/04/2018 08:55 3K556 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-018-1404183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 14/04/2018 08:55 3K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN193-017-1904183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 19/04/2018 08:55 3K556 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-019-2104183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 21/04/2018 08:55 3K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN197-003-210418SQ-P Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 5 sao – (Tour Cao Cấp) 21/04/2018 12:15 SQ177 4N3Đ 29,990,000 9
NNSGN193-018-2604183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 26/04/2018 08:55 3K556 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-020-2804183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 28/04/2018 08:55 3K556 4N3Đ 11,990,000 9
NNSGN193-019-2804183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 28/04/2018 08:55 3K556 4N3Đ 12,990,000 9
NNSGN191-086-280418SQ-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 28/04/2018 12:30 SQ177 4N3Đ 12,990,000 9
NNSGN193-020-2804183K1-D Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 28/04/2018 15:35 3K558 4N3Đ 12,990,000 9
NNSGN191-021-2804183K1-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 28/04/2018 15:35 3K558 4N3Đ 11,990,000 9
NNSGN193-021-0305183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 03/05/2018 08:55 3K556 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-022-0505183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 05/05/2018 08:55 3K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN193-022-1005183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 10/05/2018 08:55 3K556 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-023-1205183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 12/05/2018 08:55 3K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN193-023-1705183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 17/05/2018 08:55 3K556 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-024-1905183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 19/05/2018 08:55 3K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN197-004-190518SQ-P Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 5 sao – (Tour Cao Cấp) 19/05/2018 12:15SQ177 4N3Đ 29,990,000 9
NNSGN193-024-2405183K-D Singapore (Tham quan đầy đủ ) – khách sạn 4 sao – (Tour Tiêu Chuẩn) 24/05/2018 08:55 3K556 4N3Đ 10,990,000 9
NNSGN191-025-2605183K-V Singapore (Một ngày tự do) – (Tour Tiết Kiệm) 26/05/2018 08:55 3K556 4N3Đ 9,990,000 9
NNSGN197-005-230618SQ-P Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 5 sao – (Tour Cao Cấp) 23/06/2018 12:15SQ177 4N3Đ 29,990,000 9
NNSGN197-006-210718SQ-P Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 5 sao – (Tour Cao Cấp) 21/07/2018 12:15SQ177 4N3Đ 29,990,000 9
NNSGN197-007-250818SQ-P Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 5 sao – (Tour Cao Cấp) 25/08/2018 12:15SQ177 4N3Đ 29,990,000 9
NNSGN197-008-220918SQ-P Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 5 sao – (Tour Cao Cấp) 22/09/2018 12:15SQ177 4N3Đ 29,990,000 9
NNSGN197-009-201018SQ-P Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 5 sao – (Tour Cao Cấp) 20/10/2018 12:15SQ177 4N3Đ 29,990,000 9
NNSGN197-010-241118SQ-P Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 5 sao – (Tour Cao Cấp) 24/11/2018 12:15 SQ177 4N3Đ 29,990,000 9
NNSGN197-011-221218SQ-P Singapore (Tham quan đầy đủ) – khách sạn 5 sao – (Tour Cao Cấp) 22/12/2018 12:15SQ177 4N3Đ 34,990,000 9

Thông tin chi tiết

CÔNG TY TNHH DU LỊCH TÂY NINH VIỆT

Tr s chính:  Số122 , Nguyễn Trãi, Kp.7, P.3, Tp.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
☎ Điện thoại: 02763.631.999 – Fax: 02763.631.888
HotLine/Zalo : 0919 774 068 – 0974 575 696 (Ms.Huệ)
Chi nhánh: 196 Lê Duẩn, Kp.3, TT Tân Châu, Tây Ninh

☎ Điện Thoại: 02763.81.88.99

Hotline/Zalo: 0972 044 477- 0914 529 557 (Ms.Mai)

Lưu ý

Lưu ý Tour khởi hành dành khách lẻ đón tại Tp.Tây Ninh với số lượng từ 12 khách.Nếu ít hơn 12 khách sẽ tập trung tại Sân bay Tân Sơn Nhất, bên Công Ty sẽ giảm giá cho mỗi khách 100.000đ /người (đối với tour Siêu tiết kiệm) – 150.000đ/ người  (đối với tour Tiêu chuẩn ).Còn nhiều ưu đãi hấp dẫn đang chờ bạn