Lịch khởi hành tour Singapore – Malaysia2017 – 2018

Mã Tour: TNV- SIN
Giá Tour: 9,990,000 – 19,990,000 vnđ
Ngày khởi hành: đính kèm file
Thời gian:  6 Ngày 5 đêm
Điểm Đi: Hồ Chí Minh
Điểm Đến:  Singapore – Malaysia

Lịch trình

Mã Tour Tên Tour Ngày , Giờ , Chuyến bay Số Ngày Giá Tour Số Chỗ Còn Nhận
NNSGN2203-045-3011173K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 30/11/2017 08:553K556 6N5Đ 12,490,000 0
NNSGN2203-045-3011173K-D-O Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 30/11/2017 08:553K556 6N5Đ 11,490,000 4
NNSGN222-052-051217VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 05/12/2017 15:30VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN2203-046-0712173K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 07/12/2017 08:553K556 6N5Đ 12,990,000 8
NNSGN221-082-071217VJ-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore)- (Tour Tiết Kiệm) 07/12/2017 09:00VJ811 6N5Đ 9,990,000 0
NNSGN222-053-121217VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 12/12/2017 15:30VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN2203-047-1412173K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 14/12/2017 08:553K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN220-086-161217VJ-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 16/12/2017 09:00VJ811 6N5Đ 13,490,000 0
NNSGN222-064-161217VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 16/12/2017 15:30VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN222-054-191217VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 19/12/2017 15:30VN675 6N5Đ 14,690,000 9
NNSGN2203-048-2112173K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 21/12/2017 08:553K556 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN221-088-211217VJ-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore)- (Tour Tiết Kiệm) 21/12/2017 09:00VJ811 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN220-089-231217VJ-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 23/12/2017 09:00VJ811 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN220-091-271217VJ-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 27/12/2017 09:00VJ811 6N5Đ 14,690,000 9
NNSGN2203-049-2812173K-D Singapore – Malaysia – Tết Dương Lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 28/12/2017 08:553K556 6N5Đ 14,690,000 9
NNSGN220-090-281217VJ-D Singapore – Malaysia – Tết Dương Lịch- (Tour Tiêu Chuẩn) 28/12/2017 09:00VJ811 6N5Đ 14,690,000 9
NNSGN220-092-301217VJ-D Singapore – Malaysia – Tết Dương Lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 30/12/2017 09:00VJ811 6N5Đ 14,690,000 9
NNSGN222-002-020118VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 02/01/2018 15:30VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN2203-013-0401183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 04/01/2018 08:553K556 6N5Đ 13,490,000 9
NNSGN222-003-060118VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 06/01/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN222-004-090118VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 09/01/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN221-002-100118VJ-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 10/01/2018 09:00VJ811 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN2203-014-1101183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 11/01/2018 08:553K556 6N5Đ 13,490,000 9
NNSGN222-005-130118VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 13/01/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN222-006-160118VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 16/01/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN221-004-170118VJ-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 17/01/2018 09:00VJ811 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN2203-015-1801183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 18/01/2018 08:553K556 6N5Đ 13,490,000 9
NNSGN222-007-200118VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 20/01/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN222-008-230118VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 23/01/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN221-006-240118VJ-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 24/01/2018 09:00VJ811 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN2203-016-2501183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 25/01/2018 08:553K556 6N5Đ 13,490,000 9
NNSGN222-009-270118VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 27/01/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN222-010-300118VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 30/01/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN221-008-310118VJ-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 31/01/2018 09:00VJ811 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN2203-007-0102183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 01/02/2018 08:553K556 6N5Đ 13,490,000 9
NNSGN222-011-030218VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 03/02/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN222-012-060218VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 06/02/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN221-010-070218VJ-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 07/02/2018 09:00VJ811 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN2203-008-0802183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 08/02/2018 08:553K556 6N5Đ 13,490,000 9
NNSGN222-013-100218VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 10/02/2018 15:05VN675 6N5Đ 15,990,000 9
NNSGN220-012-120218VJ-D Singapore – Malaysia (Tour Tiêu Chuẩn) 12/02/2018 09:00VJ811 6N5Đ 14,990,000 9
NNSGN221-013-130218VJ-V Singapore – Malaysia – 28 Tết Âm lịch – 1 Đêm tại Singapore (Tour tiết kiệm) 13/02/2018 09:00VJ811 6N5Đ 15,990,000 9
NNSGN222-014-130218VN-D Malaysia – Singapore – 28 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 13/02/2018 15:30VN675 6N5Đ 17,990,000 9
NNSGN220-014-140218VJ-D Singapore – Malaysia – 29 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 14/02/2018 09:00VJ811 6N5Đ 20,990,000 9
NNSGN2203-004-1602183K1-D Singapore – Malaysia- Mùng 1 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 16/02/2018 08:553K556 6N5Đ 19,990,000 9
NNSGN221-001-1602183K-V Singapore-Malaysia – Mùng 1 Tết Âm lịch – 1 Đêm tại Singapore- (Tour Tiết Kiệm) 16/02/2018 08:553K556 6N5Đ 16,990,000 9
NNSGN220-015-160218VJ-D Singapore – Malaysia – Mùng 1 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 16/02/2018 09:00VJ811 6N5Đ 20,990,000 9
NNSGN220-004-160218VN-D Singapore – Malaysia – Mùng 1 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 16/02/2018 14:20VN655 6N5Đ 21,990,000 9
NNSGN2203-009-1702183K1-D Singapore – Malaysia- Mùng 2 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 17/02/2018 08:553K556 6N5Đ 19,990,000 9
NNSGN2203-005-1702183K-D Singapore – Malaysia- Mùng 2 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 17/02/2018 08:553K556 6N5Đ 19,990,000 9
NNSGN220-005-170218VN-D Singapore – Malaysia – Mùng 2 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 17/02/2018 09:10VN651 6N5Đ 21,990,000 9
NNSGN2203-006-1802183K-D Singapore – Malaysia- Mùng 3 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 18/02/2018 08:553K556 6N5Đ 19,990,000 9
NNSGN2203-010-1802183K1-D Singapore – Malaysia- Mùng 3 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 18/02/2018 08:553K556 6N5Đ 19,990,000 9
NNSGN221-017-180218VJ-V Singapore – Malaysia – Mùng 3 Tết Âm lịch – 1 Đêm tại Singapore- (Tour Tiết Kiệm) 18/02/2018 09:00VJ811 6N5Đ 16,990,000 9
NNSGN220-006-180218VN-D Singapore – Malaysia – Mùng 3 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 18/02/2018 09:10VN651 6N5Đ 21,990,000 9
NNSGN2203-011-1902183K1-D Singapore – Malaysia- Mùng 4 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 19/02/2018 08:553K556 6N5Đ 19,990,000 9
NNSGN220-018-190218VJ-D Singapore – Malaysia – Mùng 4 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 19/02/2018 09:00VJ811 6N5Đ 20,990,000 9
NNSGN220-007-190218VN-D Singapore – Malaysia – Mùng 4 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 19/02/2018 09:10VN651 6N5Đ 21,990,000 9
NNSGN2203-012-2002183K-D Singapore – Malaysia- Mùng 5 Tết Âm lịch – (Tour Tiêu Chuẩn) 20/02/2018 08:553K556 6N5Đ 19,990,000 9
NNSGN220-008-200218VN-D Singapore – Malaysia – Mùng 5 Tết Âm lịch- (Tour Tiêu Chuẩn) 20/02/2018 09:10VN651 6N5Đ 21,990,000 9
NNSGN222-015-240218VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 24/02/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN222-016-270218VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 27/02/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN221-020-280218VJ-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 28/02/2018 09:00VJ811 6N5Đ 9,999,900 9
NNSGN222-017-030318VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 03/03/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN222-018-060318VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 06/03/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN221-022-070318VJ-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 07/03/2018 09:00VJ811 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN222-019-100318VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 10/03/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN222-020-130318VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 13/03/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN221-024-140318VJ-V Singapore – Malaysia(01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 14/03/2018 09:00VJ811 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN222-021-170318VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 17/03/2018 15:05VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN222-022-200318VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 20/03/2018 15:05 VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN2203-118-2103183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 21/03/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN221-026-210318VJ-V Singapore – Malaysia(01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 21/03/2018 09:00 VJ811 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN222-023-240318VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 24/03/2018 15:05 VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN222-024-270318VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 27/03/2018 15:05 VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN221-028-280318VJ-V Singapore – Malaysia(01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 28/03/2018 09:00 VJ811 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN2203-119-3003183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 30/03/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN222-025-310318VN-D Malaysia – Singapore – (Tour Tiêu Chuẩn) 31/03/2018 15:05 VN675 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN2203-120-0404183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 04/04/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN2203-121-1104183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 11/04/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN221-029-120418TROD-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 12/04/2018 09:20 TR305 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN2203-122-1304183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 13/04/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN221-030-190418TROD-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 19/04/2018 09:20 TR305 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN2203-123-2004183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 20/04/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN2203-124-2504183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 25/04/2018 08:55 3K556 6N5Đ 13,490,000 9
NNSGN2203-125-2704183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 27/04/2018 08:55 3K556 6N5Đ 13,990,000 9
NNSGN2203-126-0405183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 04/05/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN2203-127-0905183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 09/05/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN2203-128-1105183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 11/05/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN2203-129-1605183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 16/05/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN221-031-240518TROD-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 24/05/2018 09:20 TR305 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN2203-130-2505183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 25/05/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN2203-131-3005183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 30/05/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN221-032-310518TROD-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 31/05/2018 09:20 TR305 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN2203-132-0106183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 01/06/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN2203-133-0606183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 06/06/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN2203-134-1306183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 13/06/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN221-033-140618TROD-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 14/06/2018 09:20 TR305 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN2203-135-1506183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 15/06/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN2203-136-2006183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 20/06/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN221-034-210618TROD-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 21/06/2018 09:20 TR305 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN2203-137-2206183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 22/06/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 9
NNSGN2203-138-2706183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 27/06/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 0
NNSGN221-035-280618TROD-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 28/06/2018 09:20 TR305 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN2203-139-2906183K-D Singapore – Malaysia – (Tour Tiêu Chuẩn) 29/06/2018 08:55 3K556 6N5Đ 12,990,000 0
NNSGN221-036-090818TROD-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 09/08/2018 09:20 TR305 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN221-037-230818TROD-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 23/08/2018 09:20 TR305 6N5Đ 9,990,000 9
NNSGN221-038-300818TROD-V Singapore – Malaysia (01 đêm tại Singapore) – (Tour Tiết Kiệm) 30/08/2018 09:20 TR305 6N5Đ 11,490,000 9

Thông tin chi tiết

CÔNG TY TNHH DU LỊCH TÂY NINH VIỆT

Tr s chính:  Số122 , Nguyễn Trãi, Kp.7, P.3, Tp.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
☎ Điện thoại: 02763.631.999 – Fax: 02763.631.888
HotLine/Zalo : 0919 774 068 – 0974 575 696 (Ms.Huệ)
Chi nhánh: 196 Lê Duẩn, Kp.3, TT Tân Châu, Tây Ninh

☎ Điện Thoại: 02763.81.88.99

Hotline/Zalo: 0972 044 477- 0914 529 557 (Ms.Mai)

Lưu ý

Lưu ý Tour khởi hành dành khách lẻ đón tại Tp.Tây Ninh với số lượng từ 12 khách.Nếu ít hơn 12 khách sẽ tập trung tại Sân bay Tân Sơn Nhất, bên Công Ty sẽ giảm giá cho mỗi khách 100.000đ /người (đối với tour Siêu tiết kiệm) – 150.000đ/ người  (đối với tour Tiêu chuẩn ).Còn nhiều ưu đãi hấp dẫn đang chờ bạn

Ghi Chú :  Ký hiệu hãng bay

VJ :Vietjet Air

VN : Vietnam Airlines

K : Jetstar Pacific

SQ : Singapore Airlines