ANH EM ƠI DẮT BỒ ĐI HÁI HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH THUI, VIETNAM AIRLINES ĐANG KHUYẾN MẠI ĐI PHÚ YÊN KHỨ HỒI ĐI 06H40 ; VỀ 09H05 HOẶC MỘT VÀI NGÀY CÓ CHUYẾN 14H00 (1 NGÀY CÓ DUY NHẤT 1 GIỜ BAY VÀ GIÁ VÉ KHỨ HỒI TỪ 1308K – 1694K).

HẠN ĐẶT VÉ CHỈ ĐẾN 30/9, THỜI GIAN BAY TỪ 1/10 ĐẾN 31/12. NHANH TAY NÀO ANH EM!!!