Bạn đã từng gặp phải thiếu sót nào trong chuyến du lịch nước ngoài ở khâu chuẩn bị ngoài 5 chú ý dưới đây:
1. Quên kiểm tra thời hạn của hộ chiếu
2. Bỏ qua bảo hiểm du lịch
3. Mang quá nhiều hành lý
4. Không chuẩn bị các loại thuốc cần thiết
5. Lên một lịch trình khám phá quá dày đặc22528241_1223363981098815_7522801701462168507_n 22540009_1223363977765482_4557912189250677112_n 22552508_1223363974432149_3242762946876488530_n 22555296_1223364017765478_3401655941434601952_n