Bảng giá tour Thái Lan TẾT ÂM LỊCH 2018

Mã Tour: TNV-TL
Giá Tour: 11,990,000 – 15,990,000 vnđ
Ngày khởi hành: Mùng 01,02,03,04,05,06,07,08,09 tết âm lịch 2018
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Điểm Đi: Hồ Chí Minh
Điểm Đến:  Thái Lan

Lịch trình

Tour code

Tuyến tham quan

Ngày khởi hành

Giá tour

NNSGN135-307-160218VZ-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 1 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

16/02/2018 08:35VJ801

13,990,000

NNSGN133-155-160218DD-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 1 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

16/02/2018 09:50DD3211

12,490,000

NNSGN135-155-160218DD-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 1 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

16/02/2018 09:50DD3211

13,990,000

NNSGN135-170-160218TG-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 1 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

16/02/2018 10:05TG551

14,990,000

NNSGN133-307-160218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 1 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

16/02/2018 11:15VJ803

12,490,000

NNSGN135-038-160218VN-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 1 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

16/02/2018 16:55VN603

14,990,000

NNSGN134-307-160218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 1 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

16/02/2018 17:15VJ805

12,490,000

NNSGN135-308-170218VZ-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 2 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

17/02/2018 08:35VJ801

14,990,000

NNSGN133-001-170218FD-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 2 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

17/02/2018 09:45FD651

13,490,000

NNSGN133-156-170218DD-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show -Mùng 2 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

17/02/2018 09:50DD3211

13,490,000

NNSGN135-156-170218DD-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 2 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

17/02/2018 09:50DD3211

14,990,000

NNSGN135-171-170218TG-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 2 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

17/02/2018 10:05TG551

15,990,000

NNSGN133-308-170218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 2 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

17/02/2018 11:15VJ803

13,490,000

NNSGN135-039-170218VN-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 2 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

17/02/2018 11:35VN605

15,990,000

NNSGN135-039-170218VN1-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 2 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

17/02/2018 16:55VN603

15,990,000

NNSGN134-308-170218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 2 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

17/02/2018 17:15VJ805

13,490,000

NNSGN135-309-180218VZ-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 3 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

18/02/2018 08:35VJ801

14,990,000

NNSGN133-157-180218DD-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 3 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

18/02/2018 09:50DD3211

13,490,000

NNSGN135-157-180218DD-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 3 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

18/02/2018 09:50DD3211

14,990,000

NNSGN133-309-180218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 3 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

18/02/2018 11:15VJ803

13,490,000

NNSGN135-040-180218VN-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 3 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

18/02/2018 11:35VN605

15,990,000

NNSGN135-040-180218VN1-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 3 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

18/02/2018 16:55VN603

15,990,000

NNSGN134-309-180218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 3 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

18/02/2018 17:15VJ805

13,490,000

NNSGN135-310-190218VZ-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 4 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

19/02/2018 08:35VJ801

13,990,000

NNSGN135-041-190218VN-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 4 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

19/02/2018 08:40VN601

14,990,000

NNSGN135-158-190218DD-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 4 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

19/02/2018 09:50DD3211

13,990,000

NNSGN135-173-190218TG-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 4 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

19/02/2018 10:05TG551

14,990,000

NNSGN133-310-190218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 4 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

19/02/2018 11:15VJ803

12,490,000

NNSGN135-041-190218VN1-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 4 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

19/02/2018 11:35VN605

14,990,000

NNSGN134-310-190218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 4 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

19/02/2018 17:15VJ805

12,490,000

NNSGN135-311-200218VZ-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 5 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

20/02/2018 08:35VJ801

13,990,000

NNSGN135-042-200218VN2-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 5 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

20/02/2018 08:40VN601

14,990,000

NNSGN133-311-200218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 5 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

20/02/2018 11:15VJ803

12,490,000

NNSGN135-042-200218VN-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 5 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

20/02/2018 11:35VN605

14,990,000

NNSGN135-042-200218VN1-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 5 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

20/02/2018 16:55VN603

14,990,000

NNSGN134-311-200218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 5 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

20/02/2018 17:15VJ805

12,490,000

NNSGN135-312-210218VZ-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 6 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

21/02/2018 08:35VJ801

13,990,000

NNSGN133-312-210218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 6 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

21/02/2018 11:15VJ803

12,490,000

NNSGN135-043-210218VN-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 6 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

21/02/2018 11:35VN605

14,490,000

NNSGN135-043-210218VN1-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 6 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

21/02/2018 16:55VN603

14,490,000

NNSGN134-312-210218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 6 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

21/02/2018 17:15VJ805

12,490,000

NNSGN135-313-220218VZ-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 7 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

22/02/2018 08:35VJ801

13,490,000

NNSGN135-314-230218VZ-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 8 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

23/02/2018 08:35 VJ801

13,490,000

NNSGN133-314-230218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 8 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

23/02/2018 11:15 VJ803

11,990,000

NNSGN135-126-230218VN-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show- Mùng 8 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

23/02/2018 11:35 VN605

14,490,000

NNSGN134-314-230218VZ-V Bangkok-Pattaya – Khách sạn 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 8 Tết Âm lịch (Tour Tiết Kiệm)

23/02/2018 17:15 VJ805

11,990,000

NNSGN135-315-240217VZ-D Bangkok-Pattaya – Khách sạn 4* & 3* Tặng vé xem Nanta show – Mùng 9 Tết Âm lịch (Tour Tiêu Chuẩn)

24/02/2018 08:35 VJ801

13,490,000

Thông tin chi tiết

CÔNG TY TNHH DU LỊCH TÂY NINH VIỆT

Tr s chính:  Số122 , Nguyễn Trãi, Kp.7, P.3, Tp.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
☎ Điện thoại: 02763.631.999 – Fax: 02763.631.888
HotLine/Zalo : 0919 774 068 – 0974 575 696 (Ms.Huệ)
Chi nhánh: 196 Lê Duẩn, Kp.3, TT Tân Châu, Tây Ninh

☎ Điện Thoại: 02763.81.88.99

Hotline/Zalo: 0972 044 477- 0914 529 557 (Ms.Mai)

Lưu ý

Ký hiệu hãng bay

TG : Thaï Airways

DD : Nok Air

VZ :Vietjet Air

VN : Vietnam Airlines