1. THỦ TỤC XIN VISA ARGENTINA ĐI DU LỊCH
1/ Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng kể từ ngày khởi hành
2/ 2 ảnh 4×6 hoặc 3×4.
3/ Giấy khám sức khỏe (Có xác nhận của bệnh viện)
4/ Giấy xác nhận đang cư trú của chính quyền địa phương hoặc của cơ quan nơi đang công tác.
5/ 1 form có chữ ký trực tiếp của đương đơn (lấy tại ĐSQ)
6/ Booking vé máy bay và khách sạn
7/ Thư mời bên đối tác (phải fax vào ĐSQ trước khi xin visa để kiểm tra)
8/ Chứng minh tài chính:
- Nếu bên đối tác nước ngoài tài trợ 100% thì không cần chứng minh tài chính.
- Nếu tự túc kinh phí đi du lịch thì phải có thẻ visa card hoặc master card (tối thiểu 3000 USD)
9/ Thời gian xét duyệt: 3 -5 ngày làm việc.
10/ Note: Người xin visa phải trực tiếp đến ĐSQ để phỏng vấn. Liên hệ trước với ĐSQ

2. THỦ TỤC XIN VISA ARGENTINA ĐI CÔNG TÁC
1/ Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng kể từ ngày khởi hành
2/ 2 ảnh 4×6 hoặc 3×4.
3/ Giấy khám sức khỏe (Có xác nhận của bệnh viện)
4/ Giấy xác nhận đang cư trú của chính quyền địa phương hoặc của cơ quan nơi đang công tác.
5/ 1 form có chữ ký trực tiếp của đương đơn (lấy tại ĐSQ)
6/ Booking vé máy bay và khách sạn
7/ Thư mời bên đối tác (phải fax vào ĐSQ trước khi xin visa để kiểm tra)
8/ Chứng minh tài chính:
- Nếu bên đối tác nước ngoài tài trợ 100% thì không cần chứng minh tài chính.
9/ Thời gian xét duyệt: 3-5 ngày làm việc.
10/ Note: Người xin VISA ARGENTINA phải trực tiếp đến ĐSQ để phỏng vấn. Liên hệ trước với ĐSQ