Thông tin chuyến bay
Ngày đi : 05/10/2017 Chuyến bay : VN675 Giờ bay : 15:05 – 18:05
Ngày về : 08/10/2017 Chuyến bay : VN674 Giờ bay : 20:00 – 21:00

SỐ LƯỢNG CÓ HẠN