Trang chủ Tour ĐỒNG NAI – CAT TIEN JUNGLE LODGE – WELLNESS RETREAT – DETOX KẾT HỢP THIỀN, YOGA, LUYỆN KHÍ CÔNG VÀ TRẢI NGHIỆM LIỆU TRÌNH TRỊ LIỆU ÂM THANH

ĐỒNG NAI – CAT TIEN JUNGLE LODGE – WELLNESS RETREAT – DETOX KẾT HỢP THIỀN, YOGA, LUYỆN KHÍ CÔNG VÀ TRẢI NGHIỆM LIỆU TRÌNH TRỊ LIỆU ÂM THANH

Mã chương trình: TNV - YOGA

Thời gian: 27/11 - 01/12/2020 & 25/12 - 29/12/2020

Khởi hành: Khởi hành từ Tp.Tây Ninh - áp dụng với nhóm khách từ 10 người lớn trở lên (phụ thu 260.000 đ/ 1 người)

Điểm đến: Đồng Nai

Số chỗ còn:

Giá: 5.390.000 VNĐ