DU LỊCH TRONG NƯỚC

Trang chủ Tour Miền Tây – Cánh Đồng Tà Pạ – Rừng Tràm Trà Sư (Ngắm Bình Minh Tại Resort Victoria Núi Sam Lodge, Tour Tiêu Chuẩn) – (Tour Lẻ Ghép Đoàn)

Miền Tây – Cánh Đồng Tà Pạ – Rừng Tràm Trà Sư (Ngắm Bình Minh Tại Resort Victoria Núi Sam Lodge, Tour Tiêu Chuẩn) – (Tour Lẻ Ghép Đoàn)

Mã chương trình: NDSGN832

Thời gian: Tháng 10, 11, 12

Khởi hành: 05h45 - Sáng

Điểm đến: Miền Tây - Cánh Đồng Tà Pạ - Rừng Tràm Trà Sư (Ngắm Bình Minh Tại Resort Victoria Núi Sam Lodge)

Số chỗ còn:

Giá: 2.590.000 đ