Trang chủ Tour NHA TRANG – ĐÀ LẠT – MÙNG 2 TẾT ÂM LỊCH

NHA TRANG – ĐÀ LẠT – MÙNG 2 TẾT ÂM LỊCH

Mã chương trình: NDSGN525

Thời gian: KHỞI HÀNH MÙNG 2, MÙNG 4 TẾT

Khởi hành: ĐÓN TẠI TP TÂY NINH NHÓM 10PAX

Điểm đến: NHA TRANG- ĐÀ LẠT- 5N4Đ

Số chỗ còn:

Giá: 6.990.000 VNĐ