DU LỊCH TRONG NƯỚC

Trang chủ Tour Nha Trang – Hòn Lao (Xe. Tour Tiết Kiệm) – (Tour Lẻ Ghép Đoàn)

Nha Trang – Hòn Lao (Xe. Tour Tiết Kiệm) – (Tour Lẻ Ghép Đoàn)

Mã chương trình: NDSGN511

Thời gian: Tháng 09, 10, 11, 12

Khởi hành: 05h00 - Sáng

Điểm đến: Nha Trang - Hòn Lao

Số chỗ còn:

Giá: 3.390.000 đ (Khách sạn 2*); 3.790.000 đ (Khách sạn 3*); 4.790.000 đ (Khách sạn 4*);