DU LỊCH TRONG NƯỚC

Trang chủ Tour Phú Quốc – Bãi Sao – Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc – Thử Tài Câu Cá (Tour Tiết Kiệm) – (Tour Lẻ Ghép Đoàn)
PHÚ QUỐC – THỬ TÀI CÂU CÁ                                Số bữa ăn: 3 bữa

Phú Quốc – Bãi Sao – Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc – Thử Tài Câu Cá (Tour Tiết Kiệm) – (Tour Lẻ Ghép Đoàn)

Mã chương trình: NDSGN815

Thời gian: Tháng 09, 10, 11, 12

Khởi hành: 09h40 - Sáng

Điểm đến: Phú Quốc - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - Thử Tài Câu Cá

Số chỗ còn:

Giá: 3.990.000 đ (Khách sạn 3*)