DU LỊCH TRONG NƯỚC

Trang chủ Tour TOUR MỚI – TAM CHÚC – LỄ CẦU AN CHÙA BÁI ĐÍNH – HANG MÚA – TAM CỐC – THUNG LŨNG MẬN NÀ KA – GÒ LAO – ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG ĐÀ – THUNG KHE

TOUR MỚI – TAM CHÚC – LỄ CẦU AN CHÙA BÁI ĐÍNH – HANG MÚA – TAM CỐC – THUNG LŨNG MẬN NÀ KA – GÒ LAO – ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG ĐÀ – THUNG KHE

Mã chương trình: TNV - TC

Thời gian: 20, 27/03; 03 ,08, 10, 15/04/2021

Khởi hành: 4 ngày 3 đêm (Áp dụng có xe đưa và đón từ Tp.Tây Ninh từ 10 người, phụ thu 280.000 đ)

Điểm đến: Tam Chúc – Lễ Cầu An Chùa Bái Đính - Hang Múa – Tam Cốc – Thung Lũng Mận Nà Ka – Gò Lao – Đi Thuyền Trên Sông Đà - Thung Khe

Số chỗ còn:

Giá: 5,590,000 đồng