KHÁM PHÁ ĐẢO LÝ SƠN

+ Âm Linh Tự là nơi thờ tự các Âm Hồn và Vong Linh của các dân binh trong cai đội Hoàng Sa Kiêm Quản Bắc Hải + Thắng Cảnh Hang Câu nằm dưới chân núi lửa Thới Lới. +...

Xem thêm »