HongKong Airlines – Thông báo về việc xử lý chuyến bay do BÃO TRAMI tại Nhật Bản 30/09 – 01/10/2018

HongKong Airlines xin cập nhật đến Quý Khách hàng các chuyến bay sau sẽ bị hủy do ảnh hưởng của BÃO TRAMI tại Nhật Bản:

Ngày 30/09/2018: HX618/HX619/HX612/HX613 HKGKIX -> HỦY

Ngày 01/10/2018: HX616/HX617 HKGKIX -> HỦY